Firma


EUROBROKER SP. Z O.O. jest brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej realizującym kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie planowania i organizacji ochrony ubezpieczeniowej oraz usługi finansowe takie jak : leasing , kredyt , dofinansowanie ze środków pomocniczych.

EUROBROKER SP. Z O.O. oferując system nowoczesnych usług finansowych otwiera możliwości przed przedsiębiorstwami szybkiego i korzystnego sposobu finansowania planowanych inwestycji.

EUROBROKER SP. Z O.O. to połączenie kapitałów wiedzy z zakresu biznesu, zarządzania , ubezpieczeń i doradztwa finansowego.

Reprezentacje spółki stanowią :

Prezes Zarządu - Romuald Jarosław Rzeźniewski
Broker ubezpieczeniowy

V-ce Prezes Zarządu - Piotr Kucharski

Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1407.

Nasza misja to zapewnienie bezpiecznej przyszłości naszym klientom Jesteśmy uniwersalnym brokerem ubezpieczeniowym oraz profesjonalnym doradcą finansowym zorientowanym na potrzeby klientów. Szczególnie ważne dla nas są.

  • jakość usługi
  • profesjonalizm
  • wiarygodność i zaufanie
  • skuteczność

Nasze usługi często wymagają branżowej wiedzy , stąd podejmujemy współpracę z najlepszymi specjalistami w celu zapewnienia najwyższego poziomu usługi.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z SERWISU BROKERSKIEGO

  • minimalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej
  • optymalizacja zakresu ochrony
  • oszczędność czasu
  • poprzez brokera dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym oraz do najnowszych produktów ubezpieczeniowych
  • skuteczne oddziaływanie na zakłady ubezpieczeń poprzez swojego przedstawiciela
  • obiektywizm oceny

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BROKERA

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym , broker ubezpieczeniowy przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązany jest działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu. W tej kwestii szczególne znaczenie ma sprawa odpowiedzialności brokera za działania podejmowane na rzecz i w imieniu Klienta. Zakres tej odpowiedzialności jest każdorazowo wyznaczany umową zawieraną pomiędzy Klientem a brokerem.

Umowa zlecenia brokerskiego wyznacza w sposób określony przez strony wzajemne prawa i obowiązki. Umowa ta ma istotne znaczenie dla brokera gdyż wyznacza mu pole działania , jakie może podejmować w interesie Klienta. Jednakże szczególnego charakteru umowa nabiera dopiero dla Klienta , ponieważ zakreślając obowiązki brokera jednocześnie wyznacza ona zakres jego odpowiedzialności. Nieuregulowanie wskazanej kwestii stwarza dla Klienta potencjalne niebezpieczeństwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

Art.22 z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym zobowiązuje firmy brokerskie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jako firma EUROBROKER SP. Z O.O. posiadamy stosowne ubezpieczenie na sumę gwarancyjną 1 500 000 EURO co stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych korzystających z naszych usług.

Kontakt:

Euro-broker sp. z.o.o.
ul. Dworcowa 7/3
66-400 Gorzów Wlkp.

oddział:
ul. Kmicica 6/8
42-202 Częstochowa